ZpětÚvodAktuality Pronajímáme byt aneb na co má nájemník nárok?

Pronajímáme byt aneb na co má nájemník nárok?

Pronájem bytu

Víte, kdy máte nárok na vystěhování nájemců bez výpovědní lhůty? Nebo, že nájemce má právo mít v bytě mazlíčka bez souhlasu pronajímatele? Kromě odpovědí na základní finanční otázky týkající se pronájmů přinášíme také rady nájemcům ohledně jejich základních práv.

Finanční otázky

Zajímá vás, co všechno obnáší pronájem bytu z hlediska financí? Pronajímatel neřeší s nájemci pouze výši nájemného, ale i další důležité finanční aspekty, jako jsou kauce nebo zálohy na služby.

Jak stanovit výši nájemného a kauce?

Výše nájemného je na vzájemné dohodě pronajímatele s nájemcem. Většinou jsou ceny nájemného v daných lokalitách podobné. Jiné ceny jsou v centrech velkoměst, jiné v okrajových částech města a na vesnicích. Co se týče kauce (neboli peněžní jistoty), může být sjednána až do výše šestinásobku měsíčního nájemného.

Může pronajímatel zvýšit nájemné?

V Novém občanském zákoníku jsou zavedeny limity pro případné zvyšování nájemného. Pronajímatel může nájemníkovi zvýšit nájem jednou ročně a to až do výše obvyklého nájemného v daném místě, pokud si ve smlouvě pronajímatel s nájemcem neujednají jiné podmínky.

Jak je to se zálohami za služby?

Kromě výše nájemného musíme řešit také zálohy spojené s užíváním bytu. Majitel bytu je povinen nájemníkům vyúčtovat skutečné náklady na služby. Nájemce bytu má zase právo požadovat všechny doklady, podle kterých bylo vyúčtování služeb provedeno. Pokud pronajímatel nebo nájemce čeká na doplatek/přeplatek za služby marně, existuje ze zákona nárok na úrok z prodlení, jehož výši stanovuje nařízení vlády. Jiná situace nastává, když ve stanovené lhůtě nedojde k vyúčtování. V tomto případě lze udělit pronajímateli pokutu ve výši 50 kč za den prodlení vyúčtování ve prospěch nájemce.

Práva nájemníka

Nájemníci mají podle Nového občanského zákoníku řadu práv. Mezi základní práva patří například právo na:
  • Podnikání v bytě - Pokud má nájemce nenáročnou práci nebo podnikání, které chce v bytě provozovat, nemusí o tom být majitel bytu informován. To ovšem neplatí pro podnikání, které s sebou nese zvýšený hluk, zápach, či mnoho osob pohybujících se v bytě.
  • Přistěhování dalšího spolubydlícího - Když si do pronajatého bytu nájemce přistěhuje další osobu, musí o tom informovat pronajímatele. Pokud by tak neučinil, dopouští se hrubého porušení svých povinností.
  • Chov zvířete - V nájemní smlouvě nelze zakázat nájemci chov domácího mazlíčka. Mohl by s tím být problém pouze v tom případě, že by se jednalo o zvíře, které by působilo pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu potíže. Pes, kočka nebo třeba křeček a podobná klasická domácí zvířata jsou v naprostém pořádku.
Nájemci s domácím mazlíčkem Podnikání v pronájmu

Výpověď neplatičům

Ačkoliv pevně věříme, že k takové situaci ve vašem případě nedojde, bohužel se to může stát i vám. Nájemníci vám mohou přestat platit za nájem a vy, jakožto pronajímatel, musíte nastalou situaci řešit. Dle nového občanského zákoníku je pro vystěhování takových neplatičů nutná dlužná částka ve výši tříměsíčního nájmu, potom je možnost vystěhovat nájemce bez další výpovědní lhůty. Kromě neplacení nájemného je důvodem pro udělení výpovědi nájemcům také hrubé porušení povinností. I v tomto případě může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Rychlý kontakt

  • Ka - New Generation reality s.r.o.
  • Mobil: +420 724 927 077
  • Email: info@kareality.cz

Facebook

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek