ZpětÚvodAktuality Podílové spoluvlastnictví nemovitosti a jak se s ním vypořádat

Podílové spoluvlastnictví nemovitosti a jak se s ním vypořádat

Podílové spoluvlastnictvíNěkteří lidé tvrdí, že podílové spoluvlastnictví je dílem ďábla, protože je s ním spojena řada problémů a starostí. Principem podílového vlastnictví je, že určitou věc či nemovitost vlastní více vlastníků v rozsahu podle svých podílů. Každý ze spoluvlastníků má podle svého podílu účast na právech a povinnostech, vyplývajících z vlastnictví nemovitosti.

Práva a povinnosti spoluvlastníků

Podílové spoluvlastnictví upravuje občanský zákoník, který stanovuje práva a povinnosti jednotlivých spoluvlastníků:

  • Všichni spoluvlastníci jsou oprávnění a povinni společně se účastnit všech právních úkonů, nezáleží na jejich podílu na nemovitosti.
  • O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci podle rozsahu svého podílu. Největší slovo mají vlastníci s více než 50% podílem hlasů. Při rovnosti hlasů může za spoluvlastníky rozhodnout soud.
V případě vzniku podílového spoluvlastnictví na základě dědictví či jiné skutečnosti, kterou nemohli spoluvlastníci ovlivnit, existuje mezi spoluvlastníky předkupní právo. Podle něj by v případě budoucího prodeje nemovitosti musela být nemovitost nejprve nabídnuta ostatním spoluvlastníkům.

K jakým problémům často dochází?

Spoluvlastníci nemovitostiVlastníci podle velikosti svého podílu rozhodují o tom, kterou část nemovitosti bude který spoluvlastník využívat. Spoluvlastníci s nadpolovičním podílem tak mohou například rozhodnout o tom, že v domě nemůže menšinový vlastník nadále bydlet. Pokud s tím menšinový vlastník nesouhlasí a nechce se bytu vzdát, může se většinový vlastník domáhat práv soudně.Tím ale tento menšinový vlastník nepřichází o svůj podíl na domě. 

Co se týče právních záležitostí, všichni spoluvlastníci jsou oprávněni a povinni bez rozdílů. Pokud je tedy na nemovitosti například dluh, může se věřitel domáhat pohledávky na kterémkoliv ze spoluvlastníků

Jak lze podílové spoluvlastnictví zrušit?

Nikdo ze spoluvlastníků nemůže být nucen proti své vůli setrvat v podílovém spoluvlastnictví. Zákon umožňuje 2 způsoby zrušení podílového spoluvlastnictví:

  • dohodou všech spoluvlastníků,
  • rozhodnutím soudu. 

Návrh na zrušení podílového spoluvlastnictví může k soudu podat kterýkoliv ze spoluvlastníků. Důvodem pro rozpuštění spoluvlastnictví může být například nedostatek financí některého ze spoluvlastníků na údržbu nemovitosti. Soudní řízení ale bývá často zdlouhavé a nákladné, dohoda účastníků je vždy výhodnější.


Rychlý kontakt

  • Ka - New Generation reality s.r.o.
  • Mobil: +420 724 927 077
  • Email: info@kareality.cz

Facebook

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek